Bếp lửa- Bằng Việt

đoàn gia phú

giúp em câu này với 

nêu ý nghĩa của điệp ngữ và ẩn dụ trong câu : 

rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 

một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn 

một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng ...

-em cảm ơn ạ-

Minh Nguyệt
12 tháng 6 lúc 9:50

Ý nghĩa: 2 BPTT đã làm cho người đọc thấy tình cảm vĩ đại, lớn lao của bà dành cho cháu, tình cảm ấy được ví như ''ngọn lửa'' ấm mãi trong tâm trí của cháu, một ngọn lửa mang trọn vẹn tình yêu và niềm tin của bà

Bình luận (0)
Kieu Diem
12 tháng 6 lúc 9:51

Thamkhao

+ Ẩn dụ: ngọn lửa tượng trưng cho ánh sáng, hơi ấm và sự sống. Đó là ngọn lửa của tình yêu thương luôn ủ sẵn trong lòng bà, ngọn lửa của niềm tin dai dẳng, thắp sáng lên ý chí, hi vọng và nghị lực.

    + Điệp ngữ “một ngọn lửa” nhấn mạnh tình yêu thương ấm áp của bà dành cho cháu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN