Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Hi Ngo

giải bất phương trình

(x^3-4x^2+5x-20)/(x^3-x^2-10x-8) >0

๖ۣۜĐặng♥๖ۣۜQuý
12 tháng 3 2019 lúc 22:55

\(\frac{\left(x^3-4x^2+5x-20\right)}{x^3-x^2-10x-8}>0\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x^3-4x^2+5x-20>0\\x^3-x^2-10x-8>0\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x^3-4x^2+5x-20< 0\\x^3-x^2-10x-8< 0\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\Rightarrow bấm\:máy\: là\: ra\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
An Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Công
Xem chi tiết
Lê Nhật Bảo Trân
Xem chi tiết
Panda 卐
Xem chi tiết
Linh HD
Xem chi tiết
PhạmThu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị My
Xem chi tiết
Trương Diệu Linh🖤🖤
Xem chi tiết