Violympic toán 8

Lê Thân Gia Hân

Giá trị của x thỏa mãn:

6x(1-3x)+9x(2x-7)+171=0

gấp lắm rồi

Nguyễn Quang Định
19 tháng 2 2017 lúc 7:48

\(6x\left(1-3x\right)+9x\left(2x-7\right)+171=0\)

\(6x-18x^2+18x^2-63x+171=0\)

\(-57x+171=0\)

\(-57x=-171\)

\(x=3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Erza Scarlet
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Trần Ngọc Thảo
Xem chi tiết
Lê Thân Gia Hân
Xem chi tiết
Trần Ngọc Thảo
Xem chi tiết
Hoàng Khánh Chinh
Xem chi tiết
Bong Bóng Mưa
Xem chi tiết
____|____Buông____|_____
Xem chi tiết