Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Em thường nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng khi nào? Nói những điều em biết về Mặt Trời, Mặt Trăng.

POP POP
26 tháng 5 lúc 12:48

- Em thường thấy mặt trời vào ban ngày.

- Em thường thấy mặt trăng vào buổi tối.

- Mặt trời cung cấp ánh sáng cho ta sinh sống, quan sát mọi vật vào ban ngày, cung cấp ánh nắng cho cây phát triển.

- Mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết