Tự đánh giá trang 40

Quoc Tran Anh Le

Dòng nào dưới đây không đúng với truyện "Nữ Oa"?

A. Mang yếu tố hoang đường, kì ảo

B. Kết thúc truyện có hậu

C. Nhân vật có khả năng phi thường

D. Truyện được kể theo lời nhân vật

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:55

Đáp án D. Truyện được kể theo lời nhân vật

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết