Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Win Nguyễn

Để hoàn thành bài thi cho môn kỹ năng sống, bạn Hà phải đi bộ hết 1 giờ, sau đó chạy 30 phút. Biết rằng vận tốc chạy gấp đôi vận tốc đi bộ và tổng quãng đường hoàn thành là 5km. Hãy viết phương trình thể hiện tổng quãng đường Hà đã hoàn thành với vận tốc đi bộ là x (km/h)


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Vân Phùng
Xem chi tiết
Nguyễn Nhinh
Xem chi tiết
Ngân Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Yenn Nhi Nguyenn
Xem chi tiết
Hoang Vu My Nuong
Xem chi tiết
Võ Tuấn Nguyên
Xem chi tiết
Phạm Tùng
Xem chi tiết