Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ

Cùng Minh và Hoa kể tên các phương trong không gian.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:44

4 phương: Bắc, Nam, Đông, Tây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết