Luyện tập tổng hợp

Thu Hồng

Có ai cú đêm không? Câu đố này có phải là khó quá không nhỉ? 

Thức khuya nhiều tổn hại sức khỏe đấy các cú đêm. Cô chúc cả nhà ngủ ngon!

Quoc Tran Anh Le
9 tháng 6 lúc 0:56

I am an organizer of the Maths-English contest, so of course I'd love to answer these topics!

Calling the number of apples the sister left for her brothers x [apple(s), \(x\in N\)*].

With the first statement related to the question, the oldest brother divided the apples into three parts, leaving an apple to the youngest one. So the number of apples left for the two younger brothers is: \(\dfrac{x}{3}+\left(\dfrac{x}{3}+1\right)=\dfrac{2x+3}{3}\).

With the second statement, the middle brother divided the apples into three thirds and gave away one apple in his ration. So therefore, the number of apples left for the youngest brother is: \(\dfrac{\dfrac{2x+3}{3}}{3}+\left(\dfrac{\dfrac{2x+3}{3}}{3}+1\right)=2.\dfrac{2x+3}{9}+1=\dfrac{4x+6}{9}+1=\dfrac{4x+15}{9}\).

With the third statement, the youngest brother woke up and saw 7 apples. So we have:

\(\dfrac{4x+15}{9}=7\)

\(\Leftrightarrow4x+15=63\).

\(\Leftrightarrow4x=48\).

\(\Leftrightarrow x=12\). This answer satisfies the conditions of x.

Thanks everyone for your interest to this answer. And don't forget, the Vietnam English-Maths Contest hosted by me and VICE members will begin in the 29th of June, 2021 ^^

Bình luận (9)
Đỗ Thanh Hải
9 tháng 6 lúc 7:50

khóc á, ngủ sớm quá

Bình luận (0)
Chéniiii
9 tháng 6 lúc 16:06

5 giở ngủ '-' ? Sớm :<?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Jina Hạnh

Các giáo viên trong hoc24.vn ơi , sao các cô , thầy cứ thấy là cho đúng thế nhỉ  ? Nhìn câu hỏi của em đi Câu hỏi của YooMei Cucheooo ss , 2 câu trả lời khác nhau mà cho đúng là sao ? Giờ không biết chọn câu nào đây nè . Mong thầy cô chọn câu đúng nhất đi ạ . Cứ thế này thì những bạn khác trong hoc24.vn cũng bị điểm kém khi thầy cô ở trường ra đề thôi ạ . Mong thầy cô khắc phục lại ạ . 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN