Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 2422
Điểm GP 25
Điểm SP 1396

Người theo dõi (53)

Thịnh
huỳnh nguyên
Hoàng Ngân Hà
Kathy
Tạ Phương Linh

Đang theo dõi (3)

Đỗ Quyên
Akai Haruma
Thu Hồng

Câu trả lời:

AA