Chương III - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Vũ Anh Quân

Cho x > 0, y>0 và thỏa mãn x+y \(\le1\) . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A = \(\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{2}{xy}+4xy\)

- Hướng dẫn mình thôi nhé !!

Eren
22 tháng 11 2018 lúc 22:30

C1:

\(A=\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{1}{2xy}+\dfrac{3}{2xy}+4xy\)

Dùng bđt \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge\dfrac{4}{a+b}\) và Cô-si chọn điểm rơi

C2:

Đặt x2 + y2 = a; 2xy = b

=> a + b = (x + y)2 ≤ 1

\(A=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}+2b\)

Chọn điểm rơi để Cô-si

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dương minh tuấn
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Đinh Doãn Nam
Xem chi tiết
loancute
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dung
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Thảo VY
Xem chi tiết