Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Huỳnh Phúc

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC= 24cm . Tính AB , AC , cho biết AB=2/3 AC

thghf2
12 tháng 7 2019 lúc 22:02

Tam giác ABC vuông tại A

\(\Rightarrow\)\(AB^2+AC^2=BC^2\)(định lý Pi-ta-go)

\(\Leftrightarrow\)\(AB^2+AC^2=24^2=576\)(1)

Thay \(AB=\frac{2}{3}AC\) vào (1), ta được:

\(\frac{4}{9}AC^2+AC^2=576\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{13}{9}AC^2=576\)

\(\Rightarrow\)\(AC^2=576:\frac{13}{9}\)\(=\frac{5184}{13}\)

\(\Rightarrow\)\(AC=\frac{72\sqrt{13}}{13}\left(cm\right)\)\(\Rightarrow\)\(AB=\frac{2}{3}.\frac{72\sqrt{13}}{13}=\frac{48\sqrt{13}}{13}\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
PTTD
Xem chi tiết
nngoc
Xem chi tiết
Anh Nguyen
Xem chi tiết
thái
Xem chi tiết
NGUYỄN ANH THƯ
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Pose Black
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Toàn
Xem chi tiết