Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Quang Vinh

Cho tam giác ABC vuông cân tại A(2; -1). Cạnh huyền BC : x +3y - 2 = 0. Viết phương trình 2 cạnh góc vuông

Vu Thi Hang
18 tháng 3 2019 lúc 10:24

Sai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Hằng
Xem chi tiết
Phạm Lam Ngọc
Xem chi tiết
Tuệ Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Chee My
Xem chi tiết
Quyên Nguyễn Xuân
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Quỳnh Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết