Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Phi Đỗ

Cho tam giác ABC . Gọi K , D lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , BC . Trên tia đối cỉa tia DA lấy điểm M sao cho DM = DA . Trên tia đối của tia KM lấy điểm N sao cho KN=KM . Chứng minh
a) Tam giác ADC = Tgiác MDB ; b) T giác AKN=Tg MDB
c) A là trung điểm của đt NC

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 6 2022 lúc 13:28

a: Xét ΔADC và ΔMDB có

DA=DM

\(\widehat{ADC}=\widehat{MDB}\)

DC=DB

Do đo: ΔADC=ΔMDB

b: Xét ΔAKN và ΔBKM có

KA=KB

\(\widehat{AKN}=\widehat{BKM}\)

KN=KM

Do đó; ΔAKN=ΔBKM

c: Xét tứ giác ABMC có

D là trung điểm của AM

D là trung điểm của BC

Do đó: ABMC là hình bình hành

SUy ra: AC//BM

Xét tứ giác ANBM có

K là trung điểm của AB

K là trung điểm của MN

Do đó: ANBM là hình bình hành

Suy ra: AN//BM

mà AC//BM

nên A,N,C thẳng hàng

mà AC=AN

nên  A là trung điểm của CN


Các câu hỏi tương tự
Bảo Đỗ
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lan Trinh
Xem chi tiết
Marco
Xem chi tiết
Mêng chang
Xem chi tiết
Nguyễn Minh An
Xem chi tiết
Thuyduongbn
Xem chi tiết
ღ๖ۣۜBĭη➻²ƙ⁸ღ
Xem chi tiết
hacker
Xem chi tiết
hacker
Xem chi tiết