Ôn tập Tam giác

Đào Quỳnh Diễm

Cho tam giác ABC có điểm D thuộc cạnh AB. Đường thẳng qua B và vuông góc với CD cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh rằng AK = AD.


Các câu hỏi tương tự
Đào Quỳnh Diễm
Xem chi tiết
khang an
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Phương Nhi
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Phương
Xem chi tiết
Esther Emma
Xem chi tiết
Vũ Tuyết Nga
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tuyết Linh
Xem chi tiết
Nguyễn  Minh Khang
Xem chi tiết
Anh Tuấn
Xem chi tiết