Bài 2. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm

Võ Nguyễn Nhã Phương

Cho mạch điện ((R1 nt R2)//R3) nt R4 với R1=2R2=4R3=R4=a,U=12V

Tính điện trở tương đương

Tính U1,U2,U3,U4


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN