Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Quoc Tran Anh Le

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH (Hình 4) có AD = 8 cm, DC = 5 cm, DH = 6,5 cm. Tìm độ dài các cạnh AB, FG, AE.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:47

Ta có: AB = DC = EF = HG, mà DC = 5 cm nên AB = 5 cm

AD = BC = FG = EH, mà AD = 8 cm nên FG = 8 cm

AE = FB = DH = CG, mà DH = 6,5 cm nên AE = 6,5 cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)