Bài 4: Ôn tập chương Khối đa diện

Trúc Trúcc

Cho hàm số f(x)={\(\left\{{}\begin{matrix}=\dfrac{x2}{x};x< 1;x\ne0\\=0;x=0\\=\sqrt{x};x\ge1\end{matrix}\right.\)

Chọn khẳng định đúng

A. Hàm số liên tục tại mọi điểm trừ các điểm thuộc đoạn [0;1] B. Hàm số liên tục tại mọi điểm trừ điểm x=0 C. Hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc R D. Hàm số liên tục tại mọi điểm trừ điểm x=1 Mọi người giúp dùm mình câu này với ạ! Tks nhiều ạ!
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 15 tháng 7 2018 lúc 17:41

Bạn viết lại công thức của $f(x)$ trường hợp \(x<1, x\neq 0\) hộ mình với

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN