Violympic toán 9

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cho hai tiếp tuyến A,B của đường tròn cắt nhau tại M. \(\widehat{AMB}=40^0\)

a, Tính góc AMO , góc AOM

b, Tính số đo cung AB nhỏ và số đo cung AB lớn


Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
đặng hoàng anh
Xem chi tiết
nguyen thi hoa trinh
Xem chi tiết
Thiên Thương Lãnh Chu
Xem chi tiết
做当当
Xem chi tiết
MT CHANNEL
Xem chi tiết
Thắng Phạm Trần Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hằng
Xem chi tiết
做当当
Xem chi tiết