Bài 7. Ôn tập chương I

Thien Nguyen

Cho hai giống cà chua quả đỏ thuần chủng lại với quả vàng . Xác định tỉ lệ kiểu gen ở F1 và F2 . Biết rằng tính trạng màu sắc đỏ một gen quy định

︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
21 tháng 9 2017 lúc 21:27

A: màu đỏ
a: màu vàng
a,P: AA x aa
G: A a
F1 :100% Aa (100%quả đỏ)
F1 x F1: Aa x Aa
G (A,a) ( A,a)
F2: 1/4 AA : 1/2 Aa : 1/4 aa
(25% quả vàng : 75% quả đỏ)

Bình luận (0)
Tê Hăm
22 tháng 9 2017 lúc 7:30

Quy ước : A là quả đỏ; a là quả vàng

- sơ đồ lai 1:

P: AA x aa

G: A x a

F1: Aa ( 100 % quả đỏ )

- sơ đồ lai 2:

P: Aa x Aa

G: A,a x A,a

F2: AA, 2Aa, aa

kh : 75% đỏ , 25% vàng

Bình luận (0)
Công Chúa Tóc Mây
22 tháng 9 2017 lúc 21:15

Vì tính trạng màu sắc đỏ do 1 gen quy định nên=> quả đỏ là gen trội

Gen A: quy định tính trạng lặn quả đỏ

Gen a: quy định tính trạng quả: vàng

Quả P đỏ thuần chủng có kiểu gen: AA

Quả P vàng thuần chủng có kiểu gen: aa

Sơ đồ lai:

Pthuần chủng : AA x aa

Gp : A, a

F1: Aa

F1 : tỉ lệ kiểu gen: Aa(100%)

tỉ lệ kiểu hình: quả đỏ(100%)

F1 x F1 : Aa x Aa

Gf1: (A, a); (A,a)

F2: AA, Aa, Aa, aa

F2 tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa: 1aa

tỉ lệ kiểu hình: 1 quả đỏ: 2 quả đỏ: 1 quả vàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quách Thu Hiền
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Minh Triều
Xem chi tiết
Châu Minh Châu
Xem chi tiết
43Thảo Uyên 911
Xem chi tiết
_ MiiSora
Xem chi tiết
Quỳnh Hương
Xem chi tiết
Nguyễn My
Xem chi tiết