Góc ở tâm. Số đo cung

vi lê

Cho đường tròn (O) đường kính AB và dây cung AC. Chứng minh rằng góc BAC = 1/2 sđ cung BC.

Giúp mình với!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN