Góc ở tâm. Số đo cung

vi lê

Cho đường tròn (O) đường kính AB và dây cung AC. Chứng minh rằng góc BAC = 1/2 sđ cung BC.

Giúp mình với!

Đào Thu Hiền
17 tháng 1 lúc 0:29

A O B C 1 1 1

Ta có OA = OC = bán kính đường tròn (O)

=> Tam giác OAC cân tại O => \(\widehat{A_1}=\widehat{C_1}\)

Do \(\widehat{O_1}\) là góc ngoài tại O của tam giác OAC

=> \(\widehat{O_1}\) = \(\widehat{A_1}+\widehat{C_1}\) = 2.\(\widehat{A_1}\) hay \(\widehat{A_1}\) = \(\dfrac{1}{2}\).\(\widehat{O_1}\) (đpcm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN