Hình học lớp 7

Diệp Phạm Thị Hồng

Cho \(\Delta\)ABC nhọn. Trên tia đối đối của BC và CB lấy M,N sao cho AB=MB; CN=CA. Kẻ BE\(\perp AM,CK\perp AN\)

a. Chứng minh MN bằng chu vi tam giác BAC.

b. Kéo dài BI cắt CK TẠI O. Chứng minh AO là phân giác góc BAC.

Aki Tsuki
18 tháng 2 2017 lúc 22:28

Ta có hình vẽ sau:

A M N B C K E

a/ Ta có:

chu vi \(\Delta BAC=AB+AC+BC\)

MN = \(BM+CN+BC\)

mà AB = MB(gt) ; AC + NC (gt) ;

BC: cạnh chung

=> MN = chu vi \(\Delta BAC\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
18 tháng 2 2017 lúc 22:25

Ta có hình vẽ:

A B C M N E K

a/ Ta có: AB = BM (gt)

Ta lại có: AC = CN (gt)

BC: chung (BC = BC)

=> AB + BC + CA = MB + BC + CN

hay chu vi tam giác BAC = MN

Vậy chu vi tam giác BAC = độ dài MN

b/ BI ở đâu ra??!

Hay BI là BE.?!

Bình luận (1)
Diệp Phạm Thị Hồng
18 tháng 2 2017 lúc 23:09

Mình sửa BE thành BI

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Giọt Mưa
Xem chi tiết
trịnh mai chung
Xem chi tiết
Tớ cuồng xô
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Trịnh Châu
Xem chi tiết
Miko
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết
Thần Chêt Gõ Cửa
Xem chi tiết
Nguyễn Như Ngọc
Xem chi tiết