Bài 26: Oxit

Nguyễn Hoàng Gia Linh

cho các kim loại Mg,Al,Zn lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl.Nếu thu được cùng lượng khí Hthì khối lượng kim loại nào cần ít nhất

Đỗ Tuệ Lâm
26 tháng 3 lúc 19:54

Gọi x là số mol \(H_2\) thu được

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

 x <----------------------------- x

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(\dfrac{2}{3}x\) <---------------------------- x

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

x <----------------------------- x

có:

\(m_{Mg}=24x\) (g)

\(m_{Al}=27.\dfrac{2}{3}x=18x\) (g)

\(m_{Zn}=65x\left(g\right)\)

Vì 18x < 24x< 65x

=> Al là kim loại cần số gam ít nhất.

T.Lam

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đào Lâm Như
Xem chi tiết
Ko Cần Bt
Xem chi tiết
Ba Dao Mot Thoi
Xem chi tiết
Ko Cần Bt
Xem chi tiết
Kim Yuri
Xem chi tiết
phạm sơn lâm
Xem chi tiết
Minh Thiem
Xem chi tiết
Đỗ Thu Hoài
Xem chi tiết
Kim Yuri
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)