Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

illumina

Cho các biểu thức sau (giải chi tiết)

A = \(\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}\) và B = \(\dfrac{2x+3\sqrt{x}+9}{x-9}-\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}\) với \(x\ge0;x\ne9\)

a) Rút gọn biểu thức B

b) Cho \(P=\dfrac{A}{B}\). Tìm GTNN của P

a: \(B=\dfrac{2x+3\sqrt{x}+9-x+3\sqrt{x}}{x-9}=\dfrac{x+9}{x-9}\)

b: \P=A:B

\(=\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}\cdot\dfrac{x-9}{x+9}=\dfrac{\left(2\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}{x+9}>=\dfrac{-1\cdot3}{9}=\dfrac{-1}{3}\)

Dấu = xảy ra khi x=0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
illumina
Xem chi tiết
illumina
Xem chi tiết
ngoc linh bui
Xem chi tiết
illumina
Xem chi tiết
Nghiêu Nghiêu
Xem chi tiết
2008
Xem chi tiết
Đăng Họa Vũ
Xem chi tiết
ngoc linh bui
Xem chi tiết
em ơi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)