Phân thức đại số

lan ha

cho biểu thức A=x^2-6x+5/x^2-7x+10-2x^2-15x+28/13x-2x^2-21-2x^2-5x+1/x^2-5x+6):5/x-1

a)Rút gọn biểu thức A

b)Tìm x thuộc Z để A là số tự nhiên

c)Tìm x để A^2>A


Các câu hỏi tương tự
lê bảo ninh
Xem chi tiết
DuyAnh Phan
Xem chi tiết
Bảo Ngọc
Xem chi tiết
DuyAnh Phan
Xem chi tiết
Fiona West
Xem chi tiết
[MINT HANOUE]
Xem chi tiết
lồ nhanh
Xem chi tiết
Hoài An
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Ly
Xem chi tiết