Violympic toán 8

nguyen ha giang

Cho biểu thức: \(A=\sqrt{x-\sqrt{x^2-4x+4}}\)

a_Tìm tập xác định của biểu thức A

b_Rút gọn A


Các câu hỏi tương tự
Anime
Xem chi tiết
Kyun Diệp
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết
Anime
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
Xem chi tiết
Kyun Diệp
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết