Bài 3. Tế bào

Mai Huy Long

Cho biết sự giống và khác nhau giữa mô cơ vân và mô cơ tim

Cầm Đức Anh
21 tháng 9 2017 lúc 21:34

So sánh cơ vân và cơ tim giống nhau và khác nhau

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
21 tháng 9 2017 lúc 21:34

Giống nhau: Cơ vân và cơ tim là hai mô cơ trong cơ thể của con người.
Khác nhau:

So sánh cơ vân và cơ tim giống nhau và khác nhau
Bình luận (0)
nguyen thi vang
21 tháng 9 2017 lúc 22:12

So sánh cơ vân và cơ tim giống nhau và khác nhau

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tàii Remix
Xem chi tiết
Chien Hong Pham
Xem chi tiết
Huyền
Xem chi tiết
La Thị Thu Phượng
Xem chi tiết
Đặng Thùy Linh
Xem chi tiết
Đặng Phương Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thông
Xem chi tiết
byun aegi park
Xem chi tiết
Khoa Gaming
Xem chi tiết