Bài 3. Tế bào

Tàii Remix

tế bào là gì? hình dạng và kích thước của chúng như thế nào? so sánh mô cơ vân, mô cơ trơn và mô cơ tim?

 

Khang Diệp Lục
29 tháng 12 2020 lúc 19:51

Tế bào  một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống

Hình dạng và kích thước nhỏ loại phân tử.

Tế bào gồm có:

-  Nhân: nhiễm sắc thể và nhân con

- Tế bào chất: có chứa các bào quan: ti thể, trung thể, lưới nội chất, bộ máy gongi…

-  Màng sinh chất

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
29 tháng 12 2020 lúc 19:52

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Thùy Linh
Xem chi tiết
Huyền
Xem chi tiết
Đặng Phương Nam
Xem chi tiết
La Thị Thu Phượng
Xem chi tiết
byun aegi park
Xem chi tiết
Công Tử Đua Đòi
Xem chi tiết
Kathy Kathy
Xem chi tiết
Khoa Gaming
Xem chi tiết
Chien Hong Pham
Xem chi tiết