Bài 3. Tế bào

La Thị Thu Phượng

Cho biết vị trí, cấu tạo,chức năng  của mô cơ tim và mô cơ trơn

Helpppppp meeeeee! Mình đg cần gấp lắm,giúp với 

Trần Thiên Kim
8 tháng 9 2016 lúc 9:44

Mô cơ tim:

Vị trí, chức năng: cấu tạo nên thành của tim.

Cấu tạo: tế bào phân nhánh, có nhân, vân ngang.

Mô cơ trơn:

Vị trí, cấu tạo: tạo nên thành nội quan.

Cấu tạo: tế bào hình thoi, đầu nhọn, có nhân.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huyền
Xem chi tiết
Rin
Xem chi tiết
Đặng Thùy Linh
Xem chi tiết
Đặng Phương Nam
Xem chi tiết
Tên Không Có
Xem chi tiết
Hanara
Xem chi tiết
Tàii Remix
Xem chi tiết
Chien Hong Pham
Xem chi tiết
Trần Thị Ánh
Xem chi tiết