Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Anh Thư

Cho 6,5g Kém tác dụng với 7,3g Axit clohidric thu được a (g) muối Kém clorua và 0,2g khí hidro.

a)Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học trên.

b)Tìm a (g)

Ngô hải nam
22 tháng 11 lúc 20:30

\(PTHH:Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2\)

ap dung DLBTKL ta co

\(m_{Zn}+m_{HCl}=m_{ZnCl_2}+m_{H_2}\)

\(=>m_{ZnCl_2}=m_{Zn}+m_{HCl}-m_{H_2}\)

\(=>m_{ZnCl_2}=6,5+7,3-0,2\\ =>m_{ZnCl_2}=13,6\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NguyenDuc
Xem chi tiết
Duyên Nấm Lùn
Xem chi tiết
14_ Trần Gia Hiếu
Xem chi tiết
Vũ Huy
Xem chi tiết
An Hy
Xem chi tiết
Bùi Anh Thơ
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Bảo
Xem chi tiết
Minh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Minh Tâm
Xem chi tiết
Ilos Solar
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)