CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bảo Ngọc cute

Cho 10g Sắt Clorua ( chưa biết hóa trị Fe ) tác dụng với Bạc nitorat thu 22,6g Bạc Clorua . XĐ công thức muối Sắt Clorua


Các câu hỏi tương tự
Bảo Ngọc cute
Xem chi tiết
Bảo Ngọc cute
Xem chi tiết
Chanh Xanh
Xem chi tiết
Thương Thương
Xem chi tiết
cố quên một người
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyệt Hà
Xem chi tiết
Trương Đạt
Xem chi tiết
nguyen
Xem chi tiết
momochi
Xem chi tiết