Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 440
Số lượng câu trả lời 380
Điểm GP 6
Điểm SP 104

Người theo dõi (68)

Đang theo dõi (37)

Kiều Thu Hà
Hoang Hung Quan
Linh Hoàng
Mới vô
lucy heartfilia