Lịch sử thế giới cận đại

Câu hỏi lịch sử: 

Ph. Ăng – ghen đã viết: “ Không có cơ sở của nền văn minh Hy Lạp và đế chế La Mã thì không có Châu Âu hiện tại”. Em có đồng ý với ý nhận định này không? Vì sao?

Lưu Nguyễn Hà An
31 tháng 1 lúc 17:01

Đồng ý với ý kiến của Ph. Ăng-ghen "Không có cơ sở của nền văn minh Hy Lạp và đế chế La Mã thì không có châu Âu hiện đại".

Giải thích:

Văn minh Hy Lạp - La Mã là cơ sở hình thành văn minh phương Tây. Trong thời kì hậu trung đại, sự phục hưng của nhiều giá trị từ văn minh Hy Lạp, La Mã và những tiến bộ không ngừng của các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, chính trị đã khiến văn minh Tây Âu đạt được nhiều thành tựu, tạo cơ sở cho sự phát triển của châu Âu trong thời kì cận và hiện đại. 

Văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại đã có nhiều đóng góp cho nhân loại với hàng loạt phát hiến vĩ đại trong suốt chiều dài lịch sử, trong đó có nhiều lĩnh vực là nền tảng cho sự phát triển của nhân loại hiện nay. Điểm nổi bật của văn minh Hy Lạp và La Mã: Dấu ấn cá nhân được đề cao. Mang tính hệ thống, thực tiễn và tính khái quát cao. Tính kế thừa (do văn minh Hy Lạp và La Mã ra đời muộn hơn nên được kế thừa nhiều thành tựu văn hóa của cư dân phương Đông cổ đại).
Bình luận (0)

Ý kiến của Ph.Ăng-ghen có mặt đúng mà cũng có mặt sai (Mặt đúng nhiều hơn)

-Mặt đúng:

+ Nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại đã để lại nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực như chữ viết, văn học, tôn giáo, lịch pháp, triết học, kiến trúc,…đóng góp cho sự phát triển của lịch sử văn minh nhân loại.

+ Những thành tựu trên có tính thực tiễn và vận dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay.

-Mặt sai:

Mặc dù nền văn minh Hy Lạp và đế chế La Mã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Châu Âu, Châu Âu hiện đại còn được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như Thời kỳ Phục hưng, Cách mạng Công nghiệp, và đa dạng lịch sử, văn hóa.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thoa Nguyễn
Xem chi tiết
Thư Lê
Xem chi tiết
mạnh lương
Xem chi tiết
Thảo Ngọc
Xem chi tiết
Đinhh Hườngg
Xem chi tiết
Lan Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Vương Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinhh Hườngg
Xem chi tiết
Đào Trà
Xem chi tiết