Violympic toán 8

Trần Quốc Tuấn hi

Các bạn ơi các bạn biết tại sao chỗ \(\dfrac{AE}{EC}\)( khoanh đỏ hình ảnh ) lại giữ nguyên không ạ AE / AC là lấy từ đâu ra vậy ạ !! 

Đề : Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , H thuộc BC a ) Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC

b ) Chứng minh tam giác HBA đồng dạng với tam giác HAC từ đó suy ra AH^2 = BH.HC

c ) Ke r đường phân giác BE của tam giác ABC ( E thuộc AC) . Biết BH = 9cm , HC = 16cm , tính độ dài các đoạn thẳng AE , EC

d ) Trong tam giác AEB kẻ đường phân giác EM ( M thuộc AB ) . Trong tam giác BEC KẺ đường phân giác EN ( N thuộc BC ) . CM : BM/MA.AE/EC.CN/BN=1

undefined


Các câu hỏi tương tự
Trần Quốc Tuấn hi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuệ Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuệ Minh
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Phương Nguyễn 2k7
Xem chi tiết
Trần Quốc Tuấn hi
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết