Violympic toán 6

Nguyễn Bảo Linh

các bạn có thể giải hộ mình bài này ko?

Tìm x,biết:

\(\frac{2}{\left(x+2\right)\left(x+4\right)}+\frac{4}{\left(x+4\right)\left(x+6\right)}+\frac{6}{\left(x+8\right)\left(x+14\right)}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

Phạm Trần Hoàng Anh
25 tháng 8 2020 lúc 20:36

=> \(\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+14}=\frac{1}{16}\)

=> \(\frac{x+14}{\left(x+2\right).\left(x+14\right)}-\frac{x+2}{\left(x+2\right).\left(x+14\right)}=\frac{1}{16}\)

=> \(\frac{\left(x+14\right)-\left(x+2\right)}{\left(x+2\right).\left(x+14\right)}=\frac{1}{16}\)

=> \(\frac{x+14-x-2}{x\left(2+14\right)}=\frac{1}{16}\)

=> \(\frac{12}{16x}=\frac{1}{16}\)

=> x = 12

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
25 tháng 8 2020 lúc 20:06

tui gặp rồi nhưng tử giống nhau

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Mai Anh Tào Nguyễn
Xem chi tiết
👁💧👄💧👁
Xem chi tiết
Phan Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Vũ Trung Hiếu
Xem chi tiết
Mai Anh Tào Nguyễn
Xem chi tiết