Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

Lê Thị Thu Hà

biến là gì?nêu cú pháp?cho ví dụ?

Ngô Hoàng Gia Bảo
9 tháng 1 2018 lúc 9:40

biến là 1 đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi khi thực hiện chương trình.

cú pháp:var(danh sách biến):(kiểu dữ liệu);

ví dụ: 1.var a,b:integer;

2.var hoten:string;

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn trường giang
Xem chi tiết
Chén nì Kim
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hà
Xem chi tiết
quang hưng
Xem chi tiết
Huỳnh Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Dương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)