Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 88
Số lượng câu trả lời 71
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (2)

Vương Thiên Dii
nguyenkhanhduy

Đang theo dõi (16)

Bùi Anh Tuấn
Sách Giáo Khoa
Inosuke Hashibira
Vương Thiên Dii
Hoàng Yến