Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 4 lúc 18:12

Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Bình luận (0)
Genj Kevin
7 tháng 4 lúc 19:47

Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo Hiến pháp 2013 là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN