Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 108
Điểm GP 0
Điểm SP 30

Người theo dõi (23)

Trieu Van
lê huân
Đỗ Đình Hưng

Đang theo dõi (2)

Hà Đức Thọ
Nguyễn Qúy Minh