Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Nguyễn Quốc Toàn

Bài 1:Tìm x thuộc Z,biết

A) (2x+1)^3=-27=(-3)^3

Bài 2:Tính nhanh

A) 1-2+3-4+....+99-100

B) 1+3-5+7-....+17-19

C) 2-4+6-....+18-20

Giúp mình nhé

Phúc Trần
14 tháng 1 2018 lúc 18:32

Bài 2: a/

\(1-2+3-4+...+99-100\)

\(=\left(1-2\right)+\left(3-4\right)+\left(5-6\right)+...+\left(99-100\right)\)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)

Từ 1 đến 100 có 50 cặp \(\Rightarrow\) có 50 cặp số (-1)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)

\(=-50\)

Vậy \(1-2+3-4+...+99-100=-50\)

c/ \(2-4+6-8+...+18-20\)

\(=\left(2-4\right)+\left(6-8\right)+...+\left(18-20\right)\)

\(=\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)\)

Số các chữ số của dãy trên là: \(\dfrac{\left(20-2\right)}{2}+1=10\)

Số cặp số trên dãy trên là: \(\dfrac{10}{2}=5\)

\(\Rightarrow\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)=\left(-2\right).5=-10\)

Vậy \(2-4+6-8+...+18-20=-10\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hùng Tô
Xem chi tiết
phạm dương gia hân
Xem chi tiết
tí issly
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lăm A Tám
Xem chi tiết
trương tuyết mai
Xem chi tiết
Eun Na Rae
Xem chi tiết
Người Bí Mật
Xem chi tiết
BLINK KƯ
Xem chi tiết