Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

Nguyễn Quốc Đạt

Bắc Mỹ là một trong những khu vực phát triển nhất trên thế giới nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú và trình độ khoa học – kĩ thuật tiên tiến. Bắc Mỹ đã khai thác tự nhiên bền vững như thế nào? Khu vực này có những trung tâm kinh tế quan trọng nào? Chúng phân bố ở đâu?

Nguyễn Việt Dũng
19 tháng 9 lúc 22:06

Bắc Mỹ khai thác tự nhiên bền vững như khai thác tài nguyên đất gồm đa canh và xen canh, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt và sản xuất nông-lâm kết hợp.

Các trung tâm kinh tế quan trọng: Niu-Yooc, Si-ca-gô, Phi-la-đen-phi-a, Tô-rôn-tô, Môn-trê-an, At-lan-ta,Niu Oóc-lin, Hiu-xtơn, Lôt An-giơ-let, Xan Phran-xi-xcô,...

Các trung tâm này tập trung ở ba khu vực chính: Đông Bắc Hoa Kỳ, Đông Nam Ca-na-đa, Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ, Tây Nam Hoa Kỳ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)