Luyện tập tổng hợp

Trần Quang Minh

although/weather/not fine/we have/wonderful/trip

Nguyễn Công Tỉnh
24 tháng 2 2021 lúc 22:22

although the weather was not fine, we had a wonderful trip

 
Bình luận (0)
Minh Nhân
24 tháng 2 2021 lúc 22:22

Although the weather isn't fine , we have a wonderful trip.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Welsh Dragon
Xem chi tiết
Lê Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
hoàng thiên
Xem chi tiết
nguyenthienho
Xem chi tiết
Như Lãng An
Xem chi tiết
Th. Vy
Xem chi tiết
Quan Lạc Hạ Nguy
Xem chi tiết
Thiên Nhi Trần Ngọc
Xem chi tiết
Bang Tan Phương
Xem chi tiết