Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập

trần thị hảo
27 tháng 9 2017 lúc 14:56

a)=>14<62<50

vậy x=2

b)=>25<43<100

=>x-1=3=>x=4

vậy x=4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trần Thị Hoàn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bến
Xem chi tiết
Bé Sin
Xem chi tiết
36-Đào Trí Quang 6A
Xem chi tiết
Nh
Xem chi tiết
Thư Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Phương Anh
Xem chi tiết