Chương 5. Nhóm Halogen

Anh Thư Nguyễn

a ,Trình bày một số phương pháp điều chế clo và hidro clorua ? Phương pháp nào được dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm?

b , Viết các phương trình phản ứng điều chế nước Javen , clorua vôi và kali clorat

Lê Thu Dương
13 tháng 3 2020 lúc 22:58

a) Phương pháp điều chế Clo trong phòng thí nghiệm:

+Đun nóng nhẹ dung dịch axit clorua đậm đặc với chất có khả năng oxy hóa mạnh như mangan dioxit (MnO2).-->dùng trong hòng thí nghiệm

+ dùng một số chất oxy hóa khác như kali pemanganat (KMnO4), Kali Clorat (KClO3), Clorua vôi (CaOCl2)-->dùng trong phòng thí nghiệm

+ tiến hành điện phân muối Natri Clorua bằng điện phân nóng chảy theo phương trình phản ứng Hoặc điện phân có màng ngăn dung dịch muối halogenua (natri clorua)--->trong công nghiệp

b) nước Javen

2NaOH+Cl2--->NaClO+NaCl+H2O

Clorua vôi

Ca(OH)2+Cl--->CaOCl2+H2O

Kaliclorat

2KCl+3O2--->2KClO3

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Gấu Kòiss
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Gấu Kòiss
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Trương Huỳnh Cẩm Anh
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Chi
Xem chi tiết
Trần Thị Bích Trâm
Xem chi tiết