Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Quoc Tran Anh Le

a)      Các điểm M, N, P trong Hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ nào?

b)      Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: \( - 0,75;\,\frac{1}{{ - 4}};\,1\frac{1}{4}.\)

Kiều Sơn Tùng
19 tháng 9 lúc 20:07

a)      Các điểm M, N, Q biểu diễn lần lượt các số hữu tỉ:\(\frac{5}{3};\,\frac{{ - 1}}{3};\,\frac{{ - 4}}{3}\).

b)       

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
19 tháng 9 lúc 20:08

a,p là -4/3

n là-1/3

m là 5/3

 

Bình luận (0)
Nhật Văn
19 tháng 9 lúc 20:08

Điểm P biểu diễn: \(-\dfrac{4}{3}\)

Điểm N biểu diễn: \(-\dfrac{1}{3}\)

Điểm M biểu diễn: \(\dfrac{5}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)