Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Trọng Vũ Nguyễn

6.- Điều kiện để vật không bị lật là A. M lật < hoặc = M giữ D. Cả A và B đều đúng. C. Cả A và B đều sai. B. Mit > hoặc =Mgiữ.


Các câu hỏi tương tự
Trọng Vũ Nguyễn
Xem chi tiết
Trọng Vũ Nguyễn
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
03 Pham Xuan Thanh Ngan
Xem chi tiết
Trọng Vũ Nguyễn
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết