Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Trọng Vũ Nguyễn

6.3: Đề giải bài toán cân bằng của hệ vật trong mặt phẳng ta sử dụng phương pháp nào? A. Phương pháp tách vật. B.phương pháp hóa rắn C. Cả A và B đều sai D.Phương pháp tách vật và phương pháp hóa rắn


Các câu hỏi tương tự
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
Mot So
Xem chi tiết
Trọng Vũ Nguyễn
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
lê chí hiếu
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
Trọng Vũ Nguyễn
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết