Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Luyện tập

HaNa
25 tháng 5 lúc 20:33

Bán kính của cốc giấy: \(r=\dfrac{d}{2}=\dfrac{6}{2}=3\left(cm\right)\)

Để sản xuất 100 chiếc cốc giấy thì mỗi cốc chỉ cần làm 1 đáy giấy (vì không có nắp), số giấy cần dùng là: \(100S_{tp}=100\left(2\pi rh+\pi r^2\right)\)

\(\Rightarrow100S_{tp}=16014\left(cm^2\right)=1,6014\left(m^2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mũ Rơm
Xem chi tiết
Tuan Nguyen
Xem chi tiết
nguyễn khánh ngọc
Xem chi tiết
Vangull
Xem chi tiết
VIẾT THÀNH
Xem chi tiết
Đỗ Khoa
Xem chi tiết
Vũ Hoàng
Xem chi tiết
Đăng Đào
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đặng Quang Huy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)