Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Luyện tập

HaNa
25 tháng 5 lúc 21:15

Bài 3:

Gọi a, b (đồng) lần lượt là giá tiền mức 2 và 3 của xe VF e34 tại thời điểm đó (\(0< b< a< 20000\))

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}20000+25a+\left(28-25\right)b=429500\\20000+25a+\left(33-25\right)b=492000\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=14880\\b=12500\end{matrix}\right.\) (nhận)

Vậy thời điểm đó giá cước của \(\left\{{}\begin{matrix}mức.2:14880\left(đồng\right)\\mức.3:12500\left(đồng\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mũ Rơm
Xem chi tiết
Tuan Nguyen
Xem chi tiết
nguyễn khánh ngọc
Xem chi tiết
Vangull
Xem chi tiết
VIẾT THÀNH
Xem chi tiết
Đỗ Khoa
Xem chi tiết
Vũ Hoàng
Xem chi tiết
Đăng Đào
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đặng Quang Huy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)