Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 11 lúc 21:25

\(P=\dfrac{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(x-\sqrt{xy}+y\right)}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}-\left(x-2\sqrt{xy}+y\right)\)

\(=x-\sqrt{xy}+y-x+2\sqrt{xy}+y\)

\(=\sqrt{xy}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trâm Trương
Xem chi tiết
ông cơ-bà tiện
Xem chi tiết
Minh Anh Vũ
Xem chi tiết
Trịnh Minh Tuấn
Xem chi tiết
noname
Xem chi tiết
1234
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)